Omzetters

Omzetter


Een hypotheek sluit u doorgaans voor een lange tijd, vaak dertig jaar. Dat wil niet zeggen dat in die tijd niets met de hypotheek gebeurt. Soms is het verstandig op een zeker moment over te sluiten, zeker aan het einde van een rentevastperiode. Soms is rentemiddeling mogelijk en wenselijk. Ook kunt u overwegen om extra af te lossen. En wat doet u met uw hypotheek als u gaat verhuizen naar een volgende woning?


Eind rentevastperiode:
Loopt uw rentevastperiode af? Dan is uw geldverstrekker sinds 1 januari 2013 verplicht om minimaal 3 maanden – in plaats van 1 maand – voor het aflopen van de rentevastperiode van de hypotheek een nieuw rentevoorstel te doen. Dit geldt voor hypotheken waarvan de rentevastperiode vanaf 1 april 2013 afloopt. Hierdoor heeft u bij het aflopen van de rentevastperiode van uw hypotheek voldoende tijd om rond te kijken, te vergelijken, te onderhandelen en eventueel over te stappen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat uw adviseur voor een gewone verlenging van de rentevaste periode geen advieskosten mag berekenen, als hij – zoals tot 2013 gebruikelijk was – al provisie heeft ontvangen voor het bemiddelen van de hypotheek. Maar als u bij verlenging van de rentevaste periode een belangrijke wijziging wilt aanbrengen in de hypotheek, zoals aanpassing van de gekoppelde overlijdensrisicoverzekering, mag de adviseur wél een redelijke vergoeding van u vragen.
Na afloop van een rentevastperiode kunt u vrijwel altijd overstappen naar een andere geldverstrekker, zonder dat u een boete hoeft te betalen.


Oversluiten:
U kunt uw lopende hypotheek oversluiten. Bijvoorbeeld aan het einde van een rentevastperiode. Dat kan verstandig zijn als een andere bank u een (veel) lagere rente aanbiedt. Of wanneer een andere hypotheek beter past bij uw persoonlijke situatie. U maakt wel kosten voor het oversluiten.
Tip: overweegt u uw hypotheek over te sluiten? Kijk niet alleen naar de verschillende rentepercentages die geldverstrekkers bieden. Let ook op de hypotheekvoorwaarden.


Nieuwe regels per 1 januari 2013
Als u een bestaande hypotheek (die u voor 1 januari 2013 heeft afgesloten) na 1 januari 2013 oversluit en verhoogt, krijgt u voor deze verhoging te maken met de nieuwe fiscale regels voor 2013. Deze veranderingen hebben betrekking op de hypotheekrenteaftrek.


Extra Aflossen:
Als u extra aflost op uw hypotheek, dalen uw maandlasten. Maar u loopt ook renteaftrek mis over het afgeloste schuldgedeelte. Bovendien verliest u voor het afgeloste bedrag de mogelijkheid om aanspraak te maken op het overgangsrecht voor bestaande hypotheken.


Als u de volledige hypotheek aflost bij de geldverstrekker, kunt u uw hypotheek laten uitschrijven (royeren/doorhalen) uit het Kadaster. Dat bent u niet verplicht. Uiterlijk bij verkoop van uw woning moet de hypotheek wel geroyeerd worden.


Verhuizen:
Verhuist u naar een andere koopwoning, dan heeft dat gevolgen voor uw hypotheek. Zo kunt u uw hypotheek, inclusief de eventueel lage rente, vaak meenemen. De geldverstrekker zal uw hypotheekaanvraag voor de nieuwe woning behandelen als een nieuwe hypotheekaanvraag.


Verandering in uw persoonlijke situatie:
Een eigen huis en hypotheek heeft u normaal gesproken voor tenminste dertig jaar. Maar wat komt u tegen als uw persoonlijke situatie in die tijd verandert? Gaat u bijvoorbeeld uit elkaar, overlijdt uw partner of raakt u arbeidsongeschikt of werkloos? De gevolgen voor uw huis en hypotheek kunnen groot zijn.

Ga terug naar de vorige pagina