Starters

Starter


Als u voor het eerst een eigen woning koopt na 31 december 2012, krijgt u te maken met de nieuwe belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Volgens deze regels moet u de gehele lening binnen dertig jaar minimaal annuïtair aflossen. Doet u dat niet, dan verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kunt u als starter nog maar kiezen tussen twee hypotheekvormen: een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek.


Bij een annuïteiten-  of een lineaire hypotheek bestaan uw maandlasten uit een deel rente en een deel aflossing. Het voordeel van deze twee hypotheekvormen is dat u aan het einde van de looptijd, meestal 360 maanden (30 jaar), de gehele eigenwoningschuld heeft afgelost.


Uitzondering aankoop eerste woning.

Ga terug naar de vorige pagina